მსუბუქი გარემო არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიზიკური გარემო ფაქტორი, რომელიც შეუცვლელია მცენარის ზრდისა და განვითარებისთვის.მცენარის მორფოლოგიის კონტროლი სინათლის ხარისხის რეგულირების გზით არის მნიშვნელოვანი ტექნოლოგია დაწესებულების გაშენების სფეროში;მცენარეთა ზრდის ნათურები უფრო ეკოლოგიურად სუფთა და ენერგიის დაზოგვაა.მცენარეული LED განათება უზრუნველყოფს მცენარეების ფოტოსინთეზს, ხელს უწყობს მცენარეების ზრდას, ამცირებს მცენარეების აყვავებისა და ნაყოფიერების დროს და ზრდის მოსავლიანობას!

LED მცენარეული განათება ხელს უწყობს მცენარეების ზრდის ციკლის შემცირებას, რადგან ამ სახის სინათლის წყარო ძირითადად შედგება წითელი და ლურჯი სინათლის წყაროებისგან, მცენარეების ყველაზე მგრძნობიარე სინათლის ზოლის გამოყენებით, წითელი სინათლის ტალღის სიგრძე 620-630 ნმ და 640-660 ნმ. და ლურჯი სინათლის ტალღის სიგრძეები იყენებენ 450-460 ნმ და 460-470 ნმ.ამ სინათლის წყაროებმა უნდა აიძულონ მცენარეები აწარმოონ საუკეთესო ფოტოსინთეზი, რათა მცენარეებმა მიიღონ საუკეთესო ზრდის მდგომარეობა.ექსპერიმენტებმა და პრაქტიკულმა გამოყენებამ აჩვენა, რომ გარდა იმისა, რომ ავსებენ შუქს, როდესაც შუქი არასაკმარისია, ისინი ასევე ხელს უწყობენ მცენარეების ზრდას ზრდის პროცესში.გვერდითი ტოტებისა და გვერდითი კვირტების დიფერენცირება აჩქარებს ფესვების, ღეროების და ფოთლების ზრდას, აჩქარებს მცენარეული ნახშირწყლებისა და ვიტამინების სინთეზს და ამცირებს ზრდის ციკლს.მოდერნიზაციის პროცესში ის კულტურების შეუცვლელი პროდუქტია.


გამოქვეყნების დრო: აგვისტო-27-2021